top of page

Wat kan ik voor u en uw kind betekenen?

Samen met u en uw kind onderzoek ik wat uw kind nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen. We kijken samen welke belemmerende factoren er zijn, maar we kijken vooral ook naar de mogelijkheden van uw kind.

Als Jeugd Breincoach ben ik bekend met- en ervaren in de begeleiding van jeugd met concentratieproblemen, ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en leerlingen die door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan kinderen met (faal)angst of met een bijzondere thuissituatie.

 

Nadat duidelijk is waar de (leer)problemen vandaan komen, zal ik een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding en eventueel een overzicht met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn. Deze worden samen met u ingepland.

 

Ik werk volgens het EVO model.

EVO staat voor Executieve Vaardigheden in het Onderwijs.

Ervaart uw zoon of dochter moeilijkheden op één of meerdere van deze gebieden, dan kan ik met uw kind aan de slag. Uw kind krijgt praktische tips, oefeningen en uitleg over het brein.

Ik kijk naar wat uw kind motiveert. Wat vindt hij/zij leuk? Waar kan ik op inspelen? Dit wordt gecombineerd met wat uw kind nog moet leren. Samen maken we doelen die haalbaar zijn, zodat uw kind veel succeservaringen opdoet. Zo maken we leren en ontwikkelen weer leuk!

Gecerificeerd-Jeugd-breincoach-2020_edit
EVO model.jpg

Opruimen van 'volle hoofden'.

Veel kinderen ervaren een 'vol' hoofd, dit kan hen belemmeren op verschillende vlakken. Samen gaan we het hoofd 'opruimen' op een creatieve manier (tekenen) en leert het kind hoe het zelf zijn/haar hoofd opgeruimd kan houden. 

 

StrongKids-training

De StrongKids-training is een groepstraining voor kinderen (8-12 jaar) en jeugdigen (12-18 jaar) waarin ze kunnen leren om weerbaarder en assertiever te worden en faalangst te reduceren. Kinderen die zich aanmelden bij de StrongKids kunnen bijvoorbeeld last hebben van faalangst of examenvrees. Of zij durven geen keuzes te maken of niet voor zichzelf op te komen. Ze worden gepest of pesten juist anderen. Kinderen kunnen sociaal emotioneel kwetsbaar zijn of zich onveilig voelen. In deze training worden de sociale vaardigheden van kinderen versterkt en leren de kinderen beter om te gaan met hun gevoelens en emoties (emotieregulatie; bijv. boosheid, verdriet en angst).

"Wat StrongKids zo bijzonder maakt is dat de kinderen zélf mogen kiezen of ze wel of niet aan een groepsproces willen meedoen of dat ze een individuele opdracht willen doen. Zo leert het kind naar zijn of haar eigen gevoel te luisteren en eigen keuzes te maken"

StrongKids logo 2021.png
bottom of page