top of page

Leren Leren Programma

Meer dan de helft van de leerlingen (waaronder leerlingen met AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid of dyslexie), is visueel ingesteld. Deze leerlingen hebben vaak moeite met begrijpend lezen en het leggen van verbanden. Zij hebben enorm veel baat bij visuele leertechnieken, maar ook bij het visueel kunnen omzetten van lesstof volgens de Tekstbegripstrategie. Zij krijgen, door middel van het gebruik van visuele leertechnieken, meer vat op de talige lesstof. Het begrip verbetert aanzienlijk; leerlingen kunnen beter verbanden leggen en zij leren de lesstof beter te onthouden. Met betere prestaties als resultaat!

Er zijn twee mogelijkheden om het Leren Leren programma te volgen:

  • Online; de leerling krijgt een eigen licensie en inloggegevens voor de online- training (met online ondersteuning/begeleiding). 

  • middels (6-10) individuele sessies (1 uur) in de praktijk.

LEREN-LEREN-Specialist-logo - kopie.jpg
bottom of page